• ENFOCAMENT INTERDISCIPLINARI DE LES PERSONES GRANS
  • BIOLOGIA MOLECULAR I CELULAR DE TOXINES
  • MALALTIES NEURODEGENERATIVES
  • MEDICINA MOLECULAR i translacional
  • NEUROIMATGE
  • NEUROTRANSMISSIÓ GLUTAMATÈRGICA, COLINÈRGICA I GABAÈRGICA
  • PERIODÒNCIA I SÍNDROMES
  • SENYALITZACIÓ I COMUNICACIÓ CEL·LULAR